This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Røde Kors er altid til stede

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 13 millioner frivillige i 192 lande. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset hvor du bor. Alene i Danmark er vi næsten 35.000 frivillige.

Dev syv principer

Røde Kors bygger på syv principper, der er fælles for alle Røde Kors selskaber i verden. De gælder og vejleder midt i en katastrofe, under en krig eller i udviklingsprojekter i den 3. verden.
Læs mere om de syv principper

Historie

Grundstenen til verdens største humanitære organisation var en ganske enkel idé. At skabe en international, neutral organisation, som kan lindre menneskelig lidelse og nød uanset religion, nationalitet og politisk ståsted.
Læs mere om vores historie

Holdinger

Røde Kors i Danmark arbejder neutralt og upartisk i verdens brændpunkter. I Danmark arbejder vi uafhængigt af partipolitik. Som en del af verdens største humanitære hjælpeorganisation har vi samtidig en pligt til at blande os i debatten og til at søge indflydelse.
Læs mere om vores holdninger

Økonomi

Hver eneste krone vi bruger, går til at gøre en forskel for mennesker i nød. De penge, der ikke går direkte til hjælpearbejdet, investerer vi i at opretholde en effektiv organisation.
Læs mere om økonomi

Organisation

Røde Kors' ledelse består af den demokratisk valgte hovedbestyrelse og daglige ledelse. Du kan læse mere om opbygningen af organisationen på vores hjemmeside.
Læs mere om organisationen

Internationalt

Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC), som blev stiftet i 1863, er skrevet ind i Geneve-konventionerne og anerkendt af stort set alle verdens lande.
Læs mere om internationalt

Kontakt: Email: egenindsamling@rodekors.dk | +45 35 25 92 00 | Røde Kors, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø | CVR: 20700211